rozhovor s Ya’Acovem Darling Khan

Yaacov DK profil // danseaczdb

„KAŽDÁ LIDSKÁ BYTOST MÁ UVNITŘ SEBE TANEČNÍKA,” TVRDÍ ANGLIČAN YA’ACOV DARLING KHAN, ZAKLADATEL UNIKÁTNÍ TANEČNÍ METODY MOVEMENT MEDICINE.

TANEC JAGUÁRA S MOTÝLEM V SRDCI
Rozhovor s YaAcovem Darling Khan

autorka rozhovoru: Barbora Pečová, časopis Nový Fénix

Ya’Acove, jak k vám do života přišel tanec? Přeci jen to není u mužů tak standardní?

Když mi bylo 22 let, zažil jsem záblesk osvícení. Najednou jsem začal v životě vnímat věci, které byly pro mě skutečně důležité, a začal jsem vyhledávat ty správné lidi, kteří by mi vysvětlili, co jsem potřeboval slyšet. O tanec jsem se tehdy vůbec nezajímal. Bylo mi to na hony vzdálené. Pak mě vzal kamarád na workshop o šamanismu a kreativitě. Byl také o tanci, ale tu poznámku jsem úplně ignoroval. Bylo to v roce 1988. Místnost byla plná lidí tančících lidí a já si říkal: „Co tady k čertu dělám?” Teprve v ten moment mi došlo, že to bude hlavně o tanci. Úplně mě to vyděsilo!

Po chvíli přišla do místnosti Gabrielle Roth (zakladatelka taneční metody 5 Rytmů – pozn. red.) a udělala něco, co mi okamžitě dávalo smysl. Nemluvila totiž k mojí části, která se tolik bála. Mluvila k části, která toužila po dobrodružství, zvědavosti, fascinaci, prozkoumávání. A vedla mou pozornost od úvah, co se bude dít, přímo do prožívání zkušeností – skrze pohyb. Vše trvalo asi 20 minut. A já jsem přesně věděl, že to je ONO: „Jsem doma.”

Už za dvacet minut? Neskutečné!

Ano, ihned jsem poznal, že mám mnohem větší přístup ke svému fyzickému vědění, intuici, a že všechno mé šamanské snění získalo kořeny, doslova se zakořenilo v těle. „Můžu žít na této Zemi! Mám tělo!” Gabrielle mi velmi rychle ukázala, jak objevit tu část mé osobnosti, která už byla téměř svobodná. Vůbec mi v tom momentě nepřišlo na mysl, že takto běžně netančíme. Jsme totiž civilizovaní a kontrolujeme své emoce. Odpojili jsme se od toho kouzelného vesmíru v nás. Tehdy jsem se do něj dokázal velmi rychle díky Gabrielle dostat. A do půl roku jsem už tanec učil!

To vás muselo opravdu pohltit?

Ano. Tehdy nebylo žádné jiné vzdělávání o vědomém tanci. Já a moje žena Susannah jsme byli tak nadšení, že jsme začali šířit tanec 5 Rytmů všude možně, včetně České republiky. Spolupracovali jsme tady s Idou Kelarovou. Je báječná.

V ZÁPADNÍM SVĚTĚ JE POCIT, ŽE NIKDY NEMÁME DOSTATEK. A TENTO POCIT VYCHÁZÍ Z TOHO, ŽE JSME ZTRATILI SPOJENÍ S NAŠÍM TĚLEM A S INTELIGENCÍ UVNITŘ NÁS.

Vy už ale neučíte 5 Rytmů, ale vlastní metodu Movement Medicine. Kdy přišla ta změna?

Po 18 letech, kdy jsme s Gabriellou provedli vědomým tancem tisíce a tisíce lidí. (Více se o tom rozepisuju v mé nové knize). Movement Medicine je vtělený šamanismus pro současnou dobu (contemporary embodied shamanism). Vzali jsme se ženou zkušenosti za posledních třicet let společné práce. Čerpali jsme od domorodých indiánů, z psychoterapie, neurovědy. Movement Medicine je pohledem směrem k vaší tělesné inteligenci tak, aby tělo, mysl a srdce začaly pracovat společně.

Movement Medicine je o tom, jak se zde prožíváme jakožto nedílná součást inteligence života. Jako živočišný druh jsme už od průmyslové revoluce tento dar začali zapomínat. Od té doby si myslíme, že můžeme ovládat přírodu. Ve skutečnosti nás síla přírody daleko převyšuje.

Šamanismus je úzce navázaný na místní tradice a kulturu. Šaman z Amazonie vám sice může pomoci, ale nemusí plně pochopit kořeny. V západním světě je to například pocit, že nikdy nemáme dostatek. A tento pocit vychází z toho, že jsme ztratili spojení s naším tělem a s inteligencí uvnitř nás.

Souhlasíte s výrokem: „Nejdříve tanči, až potom přemýšlej”?

Často ho slýchávám. Zkoušel jsem podle toho tančit velmi dlouho. Můžeme mít velmi extatické zážitky, ale vzdálenost mezi svobodou, se kterou tančíte, a uvězněním, které cítíte v každodenním životě, se neustále prohlubuje. Protože nerozvedete svůj vnitřní dialog: „Kdo skutečně jsem?”. Měli bychom být schopní užívat tělo k pochopení a skrze mysl vidět příběhy, které si sami sobě sdělujeme.

Takového stavu může být snadné i obtížné dosáhnout…

Na jedné straně je skutečně velmi snadné si dát svolení, jako to bylo s mými dvacti minutami u Gabrielle. Ale utvořit onen spojovací most a chtít se konfrontovat se svými zvyky, zkoumat své příběhy, zkoumat, co vlastně v životě stojí za to, to může být dlouhá práce. Potřebujeme si stáhnout pár aktualizací z vědomí, abychom rozpoznali příležitosti, co máme. Jako lidské bytosti máme na výběr mezi vědomím a nevědomím.

Náš problém je v posuzování, ne v racionalitě. Je v neohebnosti, ztuhlosti našeho myš- lení. Racionalita je velmi důležitá. Lidé, kteří takto uvažují, mají blíže k mystickým zážitkům, než ti, kteří se bojí racionální mysli. Protože často podléháme iluzi, že to, jak vidíme svět, je skutečnost, jaký svět je. Ale víme, že je to jen naše vnímání světa. A toto vnímání je ovlivňováno příběhy, které s námi promlouvají. Takže Movement Medicine vás dostane zpátky do toho operačního systému, kde jsou tyto příběhy prvotně formovány.

YaAcov darling Khan// Dansea.cz

Zmiňujete ve vaší metodě pojem „unbroken” (neporušený). Co to znamená?

Poprvé jsem tento pocit neporušeného zažil v ekvádorské části Amazonie. Někdy ve čtyři ráno jsem pozoroval přírodu a viděl, jak je všechno přesně takové, jaké to je. Nic se nesnažilo být něčím jiným. Voda byla vodou, rostlina rostlinou, jaguár jaguárem…

Najednou se nám během rozhovoru nečekaně přerušilo telefonické spojení. Opravdu zvláštní, když Ya’Acov vyslovil slovo jaguár. Jaguár má vážně sílu!

Ano, tohle napojení má velkou sílu, o tom není pochyb. Jaguár je mistr, lovec i ochránce, cítí se svobodně ve svém prostředí, ve své kůži. A je tak přizpůsobivý. Abych dopověděl předchozí myšlenku. V Amazonii jsem zjistil, že vše, co žije, má v sobě tuto neporušenou část. A pokud se léčíme, musíme se na toto neporušené místo napojit. Je to návrat ke zdroji, který máme všichni v sobě. Vše, co žije, to obsahuje.

Jak lidem přiblížit, že se nemusejí bát používat své tělo?

Díky tanci se můžete dostat zpátky do míst, k přirozené inteligenci, kde cítíte, že svobodně žijete. Je to stejná inteligence, která funguje v těle, když se zraníte. Nemusíte přemlouvat buňky, aby se nahradily. Udělají to samy nezávisle na vás. A tanec Pohyb je inteligencí života. Pokud položíte mrtvé tělo vedle živého, jediný rozdíl bude v pohybu. Pohyb je život.

Váš červnový workshop v Praze, stejně jako chystaná kniha, mají název Jaguár v těle, motýl v srdci. Co vás k tomu inspirovalo?

Je to o dynamické rovnováze mezi sílou (jaguárem) a citlivostí (motýlem). Najít smysl a účel těchto emocí bude hlavním tématem mého pražského workshopu (1.–3. června). Budeme se dívat na náš život jako na taneční choreografii, jehož choreografem je vyšší inteligence stvořená v naší duši.

Pro jakou věkovou skupinu vaše workshopy jsou?

Lidský život má jinou dynamiku ve dvaceti a jinou v šedesáti. Představte si, že máme v Mnichově tanečníka, kterému je 85 let! Je úžasný! Chodí s hůlkou, ale přesto si tanec nesmírně užívá. Pro ostatní je skutečnou inspirací. Na druhé straně přicházejí i dvacetiletí, takže věk nehraje roli. Stačí chuť život prožívat zpátky v moudrosti svého těla.

Zdroj: časopis Nový Fénix, 5/2018.