Tanec jako cesta ke svobodě, vědomí, moudrosti a naplnění ....

Co Ti může extatický tanec Movement Medicine přimnést?

  • podporu pro nalezení vlastního tance a jeho léčivého potenciálu
  • propojení s tělem a emocemi a léčení
  • utišení mysli a nalezení spojení s inspirací
  • probuzení a podporu kreativity a vlastního potenciálu
  • bezpečné prostředí bez posuzování a hodnocení
  • prostor pro zkoumání limitů a objevování nových možností
  • zdravé tělo, srdce, mysl a ducha
  • nové propojení s ostatními a bytí bez všech “měla bych”, “musím”, “chci”

„Probuzení již není luxusem, který si můžeme dopřát na workshopu. Někteří lidé nazývají tento druh práce alternativní. Pokud máme přežít, bylo by správnější říci, že žádná alternativa neexistuje. Moderní společnost nás vede k nespokojenosti s tím, kdo jsme a co máme. To z nás vytváří dokonalé spotřebitele a odděluje nás od pravdy a moudrosti naší duše. Miluji to, když duše září zpoza ochranné mlhy toho, kdo je tu pouze na záskok, a osvětluje nádheru božího stvoření. Spočívání v sobě samém je plodnou půdou pro účinné jednání. Připomíná nám to, že jsme všichni obdarováni tvořivou silou a máme zde práci.“ (Ya'Acov Darling Khan)

Kdo jsou mí učitelé