Podmínky účasti a platební podmínky Dansea

  • Vaše rezervace se stává platnou po odeslání online přihlášky a zaplacení zálohy nebo plného kurzovného. V případě, že zvolíte variantu zálohy, doplatek probíhá na místě v hotovosti před začátkem akce.
  • Storno podmínky: Při zrušení účasti déle než 30 dnů před zahájením dílny bude účtován administrativní poplatek ve výši 300 Kč a platba bude vrácena zpět na Váš účet. 
Při zrušení účasti méně než 30 dnů účtujeme poplatek ve výši zálohy dílny. Méně než 10 dní před začátkem dílny je celá Vaše platba nevratná. Můžete za sebe poslat náhradníka (je nutné dát nám o tom předem vědět min. 1 den před začátkem akce).
  • Účastník se dílny účastní plně na svou zodpovědnost. Organizátoři nenesou zodpovědnost za fyzické či psychické újmy a materiální škody (např. ztráty hmotných věcí či cenností), které se mohou účastníkovi v průběhu dílny přihodit.
  • Vynaložíme veškeré úsilí na dodržení všech avizovaných ujednání ohledně dílny a průběhu jejího konání, organizátor si ale vyhrazuje právo na změnu těchto ujednání, bude-li to shledáno za nezbytné. Za tyto změny nenese organizátor vůči účastníkovi žádnou zodpovědnost. O případných změnách Vás ihned informujeme.
  • Ochrana soukromí: Veškeré osobní údaje uvedené v přihlášce budou sloužit pouze pro potřeby organizátora akce. V žádném případě údaje neposkytujeme třetím stranám.