Podmínky účasti a platební podmínky Dansea pro FÉNIX RETREAT

 

  • Vaše rezervace se stává platnou po odeslání online přihlášky, přijetí vaši přihlášky a zaplacení zálohy  kurzovného 5000 Kč.

 

  • Jsem si vědom(a), že tento workshop zahrnuje intenzivní fyzickou aktivitu, při které existuje prvek rizika zranění. Přebírám plnou zodpovědnost za svou vlastní účast a fyzickou, emoční a duševní pohodu během tohoto workshopu. Rovněž chápu, že se účastním tohoto semináře pro můj osobní prospěch a že tento workshop mě nevybavuje ani nekvalifikuje, abych učil(a) jakýkoliv z nabízených materiálů. Souhlasím s tím, že dorazím včas na workshop a zůstanu až do konce, budu se účastnit všech sezení a dorazím na ně včas, nebudu pít alkohol nebo brát rekreační drogy po celou dobu workshopu; a nebudu během workshopu násilný vůči sobě, ani jiným lidem.
  • Storno podmínky: Při zrušení účasti je celá platba zálohy nevratná. Můžete za sebe najít náhradníka, který není zatím na seznamu účastníků workshopu.
  • Účastník se dílny účastní plně na svou zodpovědnost. Organizátoři nenesou zodpovědnost za fyzické či psychické újmy a materiální škody (např. ztráty hmotných věcí či cenností), které se mohou účastníkovi v průběhu dílny přihodit.
  • Vynaložíme veškeré úsilí na dodržení všech avizovaných ujednání ohledně dílny a průběhu jejího konání, organizátor si ale vyhrazuje právo na změnu těchto ujednání, bude-li to shledáno za nezbytné. Za tyto změny nenese organizátor vůči účastníkovi žádnou zodpovědnost. O případných změnách Vás ihned informujeme.
  • Ochrana soukromí: Veškeré osobní údaje uvedené v přihlášce budou sloužit pouze pro potřeby organizátora akce. V žádném případě údaje neposkytujeme třetím stranám.