Katerina Stejskalova, lektorka Movement Medicine

KATEŘINA STEJSKALOVÁ

lektorka spontánního tance

Kateřina se tanci vášnivě věnuje 13 let a taneční lekce vede pět. Po řadě seminářů Tance 5 rytmů vstoupila v roce 2009 do učednictví a později do profesionálního výcviku k Ya‘Acovovi a Susannah Darling Khan ve School of Movement Medicine. Po promoci se v roce 2017 stala akreditovanou lektorkou Movement Medicine. V roce 2019 se vydala svou vlastní cestou a začala vyučovat INdeepenDance, propojující její vlastní zkušenosti z různých směrů.

“Tanec je jediným uměním, v němž my sami jsme tím materiálem, z něhož tvoříme.” Ted Shawn

Je absolventkou FF UK, prošla mnoha sebezkušenostními výcviky a semináři osobního rozvoje včetně London College of Classical Homeopathy, homeopatické praxe v Indii, 4 roků výcviku Gestalt terapie, výcviku terapie Cesta u Brandon Bays, práce s léčiteli a šamany z Latinské a Severní Ameriky. S lidmi pracuje od roku 1997. Nejdříve jako klasická homeopatka. Nyní vyučuje spontánní tanec a pracuje jako terapeutka s individuálními klienty.

 

“Tanec je pro mne jedním ze způsobů jak praktikovat ochotu odevzdávat kontrolu nad svým pohybem do rukou Síly větší, než jsem já, která mnou hýbe nepředstavitelně lépe, než mohu kdy já o své vůli, spolupracovat s touto Silou a oslavovat dar Života. V každé taneční lekci je mým záměrem podporovat vznik společenství, v němž lidé využívají svobodný pohyb jako nástroj k navrácení důvěry ve vlastní zkušenost a zkoumají skrze tanec bezpodmínečnou svobodu, která postupně přichází, když se učíme den za dnem vidět sebe a druhé jako děti Života a žít s důstojností této skutečnosti. ” 

INdeepenDance s Kateřinou

Spontánní vědomý tanec pro všechny - zkušené tanečníky i úplné začátečníky.

Otevřené večery každé úterý od 19:30 do 22:00
Druna, Trojická 10, Praha
cena: 300 Kč
přihlášky: nepřihlašuje se

INdeepenDance je pro:

  • kohokoli, kdo chce tančit a občerstvit se ve spontaneitě a hravosti tance bez kontroly a omezení
  • ty, kteří si přejí znovunabýt důvěru ve své tělo a ducha skrze svobodný tanec, rytmus, dech a kontakt s ostatními v tanci a hudbě
  • kohokoli, kdo chce využít tančícího těla - a podpory tančící skupiny - aby unikl omezení podmíněného “civilizovaného” nastavení mysli, které nás odděluje od boží lásky v nás, mezi námi a ostatními a od kouzla života samotného
  • jedince, kteří si přejí skrze akci vědomého tance rozvíjet schopnost následovat svou vrozenou tvořivost, experimentovat se svou tvořivou existencí, a tak nechat vyjít své vnitřní životadárné slunce
  • každého, kdo touží plně oceňovat krásu své vlastní existence, rytmus tlukoucího srdce, moudrost svých chodidel skrze ponoření se do prosté, ale nepředstavitelné přirozenosti posvátné existence: krok za krokem, dech za dechem, pohyb za pohybem

Roztanči se

a skrze svůj pohyb

nech svět kolem spatřit poklady

ukryté v komnatě svého srdce,

prostým zrakem neviditelné.