logo 5 rytmu oficial

tanec 5 rytmů

 

“5 rytmů přesahuje tanec. Pohyb je medicínou, meditací a metaforou. Společně odlupujeme vrstvy, odkládáme masky a tančíme, dokud se nerozplyneme….. to vše abychom poznali sami sebe.” 
(Gabrielle Roth)

 

Tanec 5 rytmů je praxe vědomého pohybu, tance a bytí, která integruje všechny úrovně: fyzickou, emocionální, mentální i duchovní. Zakladatelkou je Gabrielle Roth (1941-2012), která svůj život zasvětila terapeutické práci s lidmi, zkoumání a propojování oblastí tance, šamanského tranzu, léčení, divadla a východní spirituální praxe.

Vlna 5ti rytmů je nám a našemu tělu naprosto přirozená, a to už při prvním setkání, bez jakéhokoliv teoretického úvodu. Je vlastně jen zvědoměním procesu, který můžeme zažívat každodenně, při jakékoliv činnosti. Její jednoduchost a přirozenost nás může v tanci zavést do nových hloubek sebe sama a živějšího propojení se sítí života kolem nás. Poskytuje rámec pro zkoumání naší podstaty, kreativity, překračování našich omezení, setkání se a práci s vlastními stíny. Rytmy zde nejsou vykládány ve smyslu schémat jak je známe z hudební terminologie, nýbrž představují stavy bytí, “krajiny”, dynamická pole energie, kterými tanečník spontánně prochází a jež mohou mít nesčetně individuálních podob. Jednotlivé rytmy na sebe plynule navazují a tvoří tzv. Vlnu. 

Jednotlivými rytmy tance 5 rytmů jsou:

Plynutí (Flowing)
Staccato (Staccato)
Chaos (Chaos)
Lyrika (Lyrical)
Klid (Stillness)

“5rytmů- Plynutí Staccato Chaos Lyrika Klid ™- jsou stavy bytí. Poskytují nám mapu, at už se vydáme kamkoliv, do všech úrovní vědomí- vnější i vnitřní, dopředu i nazpátek, do úrovně psychické, emocionální i mentální. Znovu nás propojují s moudrostí našich těl a spouštějí dynamickou léčivou sílu pohybu. Jsou průvodci na cestě zpět ke skutečnému Já, zranitelnému, vášnivému, soucitnému, instinktivnímu Já.” (Gabrielle Roth)

Tanec 5 rytmů rozvíjí kreativitu a osvobozuje náš potenciál, vede nás k naší jedinečnosti a zároveň k propojení s celkem. Nejsou předem dané žádné pohybové sestavy, kroky, každý tanečník hledá své vlastní autentický pohyb, který může mít mnoho různých podob. Někdy i navenek velmi prostý pohyb může být hluboce léčivý.

zeme element

Plynutí (element Země)

V rytmu plynutí se plně propojujeme s úrovní našeho fyzického těla: uzemnění, fyzická tvárnost a odevzdání, umění naslouchat vlastní energii, svým potřebám. Odevzdáváme  své tělo nekonečnému plynutí, propojení s ženským elementem Země, v důvěře v naše chodidla a naši vlastní cestu.

“ Když se otevřeme plynutí našeho fyzického bytí, všechny další cesty se otevřou. Je to jeden z nejnádhernějších a nejvíce fascinujících způsobů tance – být vevnitř, být okolo a pozorovat to.” 

ohen

Staccato (element Ohně)

V rytmu Staccata pracujeme s naší mužskou, ohnivou energií. Otevíráme se svým emocím, jasnosti, komunikaci, jasnému vyjádření našeho srdce, našich tužeb, strachů, hněvu, smutku, radosti, lásky a soucitu …. Staccato nás učí střežit si své hranice, umění říct “ano” nebo “ne”, stát ve své síle za tím, co je pro nás v daný okamžik pravdivé.

“ Staccato je branou k našemu srdci. Ukazuje nám, jak vstoupit do světa, spojeni s našimi chodidly a s našimi pocity…. je vládce našeho lineárního světa, vládce té části nás, která je bojovníkem… která se projevuje jako pravda a jasnost…. která vystupuje za to, na čem nám záleží, za to, koho a co milujeme.”

voda element

Chaos (element Voda)

Když se jasné tvary Staccata začínají rozpouštět, míříme do rytmu Chaosu. Odevzdáváme své iluze, interpretace, myšlenkové koncepty a představy a vrháme se do víru katarzního tance tady a teď, přítomní ve svých tělech, připraveni nechat odejít vše, co již na další cestě nepotřebujeme a vstoupit do neznáma.

“Chaos nás osvovozuje od všech ideí kým jsme a dává nám pravdivý zážitek stavu totálnosti, svobody, intuice a kreativity…”

air element

Lyrika (Vzduch)

S odevzdáváním se tanci začíná přicházet lehkost a znovuzrození a dostáváme se do rytmu Lyriky. Lyrika, jíž je přiřazován životní cyklus dospělosti je jako sklizeň úrody, kterou jsme zaseli v předchozích rytmech. Dostáváme se do hloubky své esence a expadujeme. V radosti, rozletu, lehkosti a síle se odevzdáváme proudu života, nehledě na to, jaké výzvy nám život přináší. Přichází nová tvořivost, prostě a jen tak, bez jakéhokoliv úsilí.

“Cítíme lehkost ve svých chodidlech, jako ptáci letíme vzduchem – ale pozor na omyl, v Lyrice jsme uzemnění a plně ve své síle.”  

 

ether 1

Klid (Éter)

Dostáváme se do rytmu Klidu, do jemně puzujícího “chvění”, pulzujícího života v nás, skrze nás a okolo nás. V propojení s univerzem, ve spočinutí v sobě, možná v jemném tanci, možná bez fyzického pohybu, jen v pohybu uvnitř. Klid je rytmus dokončení, integrace zkušeností a zároveň jako posel věčného pohybu obsahuje v sobě zárodek začátku dalšího cyklu, další “ Vlny”, dalšího Plynutí ….

“Tvary minulosti, přítomnosti a budoucnosti prochází skrze nás – tvary Ženství,  Mužství, a magický tanec, který spolu vytvářejí. Pohyb v Klidu a bytí klidem v pohybu rozpouští naše nahromaděné životní zkušenosti do opravdové moudrosti.”

“Pokaždé když tančíme v rytmu Klidu, praktikujeme umění pokorného a vědomého zakončení… což sebou nese všechna zakončení v našem životě- konec tance, konec dne, konec vztahu, konec životního cyklu. Dobré zakončení znamená převzetí zodpovědnosti za celou cestu a destilaci moudrosti z našich zkušeností  tak, abychom mohli začít novou vlnu nebo cyklus čistí, aniž bychom si sebou nesli zátěž minulosti.”

(citace převzaty a přeloženy z: www.5rhythms.com)

Knihy o tanci

mapy k extazi kniha titulka

Mapy k extázi

vypotte-sve-modlitby prebal knihy

Vypoťte své modlitby

kniha_pic_ leceni_pohybem

Léčení Pohybem

lektoři tance 5 rytmů v ČR - Dansea

Mati Engwerda

Holandsko

čeští akreditovaní lektoři tance 5 rytmů 

Raduca Vojáčková - www.raduca.cz
Zia Sluková - www.maitrea.cz

videa o tanci 5 rytmů 

https://www.youtube.com/watch?v=-O6otMFeQmI