Katerina Stejskalova, lektorka Movement Medicine

KATEŘINA STEJSKALOVÁ

lektorka Movement Medicine v učednictví

KATEŘINA STEJSKALOVÁ: Tanci se intenzivně věnuji 10 let. Movement Medicine vděčím za to, že mi vrátila do života posvátnost tance a že mi každým dnem pomáhá čím dál hlouběji ukotvovat svou zkušenost v moudrosti fyzického těla a odsud se potkávat se Životem ve všech jeho podobách. V roce 2014 jsem dokončila docházkovou část profesionálního výcviku Movement Medicine u Ya’Acova a Susannah Darling Khan. Jsem nyní lektorkou Movement Medicine v učednictví v ČR.

 
Movement Medicine je prostorem pro prozkoumávání toho, jaký je skutečně náš pohyb v tanečním sále i v životě. Z poznání kvalit a vzorců našeho vlastního pohybu vyrůstá vědomí toho, co chceme ve svém životě léčit, i toho, jaké jsou naše specifické dary, které máme ke sdílení. 
pravidelné lekce s Kateřinou Stejskalovou:

každé úterý od  19:30 do 22:00

Druna, Trojická 10, Praha

cena: 300 Kč
Kateřina Stejskalová Praha Movement Medicine

Pravidelný tanec
Movement Medicine s Kateřinou:

kde: na Druně, Trojická 10, Praha
kdy: každé úterý od 19:30 do 22:00
cena: 300 Kč
přihlášky: nepřihlašuje se

Otevřené večery Movement Medicine jsou 2 hodinová setkání v tanci za doprovodu hudby z celého světa. Jsou pro každého, kdo:

- chce naplno tančit sám i s ostatními ve svobodném, podporujícím, nekonkurenčním prostředí

- chce pobývat vědomě a přítomně ve svém těle a krok za krokem se odevzdávat Vnitřnímu Tanečníkovi, té síle, která námi hýbe

- chce skrze tanec a pohyb vůbec naslouchat moudrosti svého těla, srdce a mysli a nacházet pro ni vyjádření v tanečním sále i v každodenním životě

- chce objevovat sám sebe, svůj vlastní jedinečý tanec a bohatství svého vlastního kruhu sám pro sebe i v kontaktu s ostatními tanečníky

- se chce propojit s živými elementy v nás i kolem nás, z nichž jsme doslova stvořeni

- chce skrze vlastní vtělenou zkušenost krok za krokem poznávat nástroje Movement Medicine a používat je v každodenním životě

kontakt: Kateřina Stejskalová
* 723293054 * katerina.stejskal6@gmail.com

Miluju spolu-vytvářet prostor, v němž lidé cítí podporu, sounáležitost a bezpečí k tomu, aby se spojili se svou přirozeností, se svým nitrem, a začali objevovat a tančit svůj svobodný jedinečný tanec v důvěře v sílu, která námi hýbe. Prostor, v němž se společně přesouváme z říše, kde vládne racionální mysl, do srdce a vtěleného vědomí.

Kromě tance pracuji od roku 1997 jako homeopatka a terapeutka, nyní zejména jako terapeutka Cesty podle Brandon Bays. Vystudovala jsem FF UK a prošla mnoha sebezkušenostními výcviky a semináři osobního rozvoje – výcvik Journey s Brandon Bays, London College of Classical Homeopathy, homeopatická praxe v Indii, 4 roky výcviku Gestalt terapie, mnoha tanečními semináři tance 5 rytmů, prací s léčiteli z Brazílie a Kolumbie.